Call Effective - extrémne lacné telefonovanie, spojené s bonusom

16.11.2021

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Allrisk EFFECTIVE zabezpečiť prostredníctvom svojich partnerov klientovi: poskytovanie verejne dostupných telekomunikačných (elektronických služieb) a spolu s tým aj uzatvorenie a správu poistnej zmluvy Poistenie asistencie výdajov domácnosti, kde bude Klient vystupovať na strane poisteného a zmluvný partner Allrisk EFFECTIVE v zastúpení Allrisk EFFECTIVE na strane poistníka.

Čo je predmetom poistenia? Dlhodobá pracovná neschopnosť poisteného - Strata zamestnania poisteného - Smrť v dôsledku úrazu poisteného

Základné informácie o poskytovateľovi telekomunikačných služieb a telekomunikačných službách Poskytovateľ verejne dostupných telekomunikačných (elektronických) služieb:
O2 Slovakia, s.r.o.

BRONZE 1+1 počet SIM    mesačný paušál 11,99 EUR     Finančný bonus 170 EUR

SILVER 1+3 počet SIM      mesačný paušál 19,99 EUR      Finančný bonus 350 EUR

GOLD 1+5 počet SIM        mesačný paušál 29,99 EUR     Finančný bonus 525 EUR

PLATINUM 1+7počet SIM  mesačný paušál 39,99 EUR      Finančný bonus 700 EUR

Hlasové paušály s dátami sú od 6 EUR do 13,50 EUR alebo samotné dátové paušály sú
od 2,40 EUR do 9 EUR.

Naskenujte nám faktúry od vášho operátora, za ktoré platíte vo vašej rodine alebo firme, my Vám prepočítame, akú cenu budete platiť u nás, samozrejme aj koľko dát by ste mohli za mesiac preniesť.


Igor Svítok-DATAPRESSCOMP, Šútovce 141, 972 01 Bojnice
ALLRISK Slovakia,  kancelária Prievidza 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!